onze visie

De plek waar kinderen zich het meest op hun gemak voelen is thuis. Thuiz bij heeft het thuisgevoel daarom tot speerpunt van haar organisatie gemaakt.  Wij streven ernaar dat u dit ieder dag ervaart in elk contact met onze organisatie! Alles wat wij iedere dag doen, is gebaseerd op onze vijf kernwaarden:

Geborgenheid

Thuizgevoel

Ontwikkeling

Veiligheid

Respect

Geborgenheid

Thuiz bij is een kleinschalige organisatie, gevestigd in o.a. basisscholen.

Wij bieden lokalen opvang in huiselijke sfeer .

Deze opzet biedt u en uw kind de geborgenheid van thuis, waarbij zowel kinderen als ouders/verzorgers hun eigen identiteit kunnen behouden.

Wilt u meer informatie?

Bel Thuizbij:

06 -10566343

Mail Thuizbij:

info@thuizbij.nl

Thuizgevoel

De plek waar kinderen zich het meest op hun gemak voelen, is thuis. Thuiz bij heeft het thuisgevoel daarom tot speerpunt van de organisatie gemaakt.

 

Wij streven ernaar om de overgang van thuis naar opvang zo klein mogelijk te maken door het gevoel en de beleving van thuis in de opvang terug te laten komen. Dit doen wij door de fysieke omgeving van het kind zo veel mogelijk op thuis te laten lijken, maar vooral ook door de manier waarop we met elkaar omgaan.

 

Thuiz bij wil een gezellige, veilige plek bieden waar kind én ouder/verzorger zichzelf kunnen zijn en waar mensen rondlopen die in uw kind geloven.

Ontwikkeling

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. Thuiz bij vindt het van groot belang dat een kind zich in zijn eigen tempo spelenderwijs kan ontwikkelen.

 

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden uw kind hierbij op een positieve manier. Kinderen leren door imitatie, herhaling, regelmaat, meedoen en zelf ervaren.

 

Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold om uw kind volgens deze zienswijze te begeleiden bij alle activiteiten die zij ondernemen, op basis van speciaal hiervoor ontwikkeld lesmateriaal.

 

Deze aanpak vindt u ook terug in ons Pedagogisch Werkplan (op locatie in te zien).

Veiligheid

Thuis is een plek waar mensen zich veilig voelen. Een kind dat zich veilig voelt, kan zich ontwikkelen en openstellen voor zijn omgeving.

 

Thuiz bij biedt deze veiligheid middels een beschermde omgeving die zó is ingericht, dat kinderen er zonder gevaar kunnen spelen. Onze ruimtes zijn voorzien van rookmelders en voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD.

 

Daarnaast zijn uw kinderen in goede handen bij onze begeleiders, de pedagogisch medewerkers, die de ruimte hebben om een breed scala aan activiteiten aan te bieden, waardoor uw kind kan worden gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Respect

Niet alleen het kind, maar ook de ouder/verzorger moet zich thuis voelen.

Thuiz bij vindt een respectvolle bejegening van de ouder/verzorger daarom ook belangrijk.

U moet kunnen meepraten over de begeleiding van uw kind en geen drempel voelen om informatie te vragen en kritische vragen te stellen.

 

Thuiz bij heeft daarom diverse contactmomenten en- en vormen voor ouders/verzorgers en stelt u desgewenst op de hoogte van bestaande regels, rechten en plichten.