Oudercommissie

Oudercommissie

 

De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van ouders en vertegenwoordigt hen binnen Thuiz bij.

Het is wenselijk dat de OC bestaat uit vertegenwoordiging van alle losse locaties. De belangen van ouders,

kinderen en pedagogisch medewerkers staan centraal.

 

De OC wordt betrokken bij de dagelijkse praktijk en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Thuiz bij hecht veel waarde aan het advies van de OC en er vindt daarom op regelmatige basis overleg plaats met directie. Vergaderingen (zie kalender) van de OC zijn openbaar, ouders kunnen  altijd aanschuiven en onderwerpen aandragen.

 

Meldt uw komst, zodat wij u kunnen informeren waar de vergadering plaats vindt.

U kunt ons bereiken via onderstaand e-mailadres. U kunt natuurlijk ook altijd een van ons aanspreken als u ons ziet.

De OC Thuiz bij – Nederhorst den Berg bestaat uit:

Bart Zurburg

bart.zurburg@gmail.com

Pieter Quaak

pieterq@planet.nl

Nanda Stoll-Jansen

anneliesjohanna@hotmail.com

Steven Stavast

stevenstavast@gmail.com