Onze opvang

Thuiz bij biedt dagelijks opvang aan kinderen van 0 jaar tot ze naar de basisschool gaan.

Voor al onze opvang vormen geldt dat wij zorgen voor een huiselijke en veilige plek, waar iedereen zich thuis voelt.

• Kinderdagopvang (KDV)

• Buitenschoolse opvang (BSO)

• Peuteropvang

• Voorschoolse opvang (VSO)

• Flexibele opvang

• Vakantieopvang

Wilt u meer informatie?

Bel Thuizbij:

035-6569785

Mail Thuizbij:

info@thuizbij.nl

Kinderdagopvang (KDV)

van

0 tot 4

jaar

KDV De Bengeltjes

KDV Ziezo

Dagelijks van 07:30 tot 18.15

U wilt het ouderschap graag combineren met werk of studie. Dat kan pas prettig als u met een gerust gevoel uw kind in veilige en vertrouwde omgeving heeft ondergebracht. Thuiz bij biedt sinds 1990 in Kortenhoef professionele opvang in een vertrouwde en huiselijke omgeving. Een kind, hoe klein het ook is, heeft behoefte aan contact.

 

Door het contact met leeftijdsgenootjes op het kinderdagverblijf wordt spelenderwijs aan die behoefte voldaan. Bovendien ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden die de overgang naar de basisschool vergemakkelijken. Bij Thuiz bij bieden we kinderen een prettige plek waar ze plezier hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen om later buiten het kinderdagverblijf hun ontdekkingstocht vol vertrouwen voort te zetten. Samen met de ouders dragen we de verantwoordelijkheid voor een deel van de opvang en opvoeding van het kind. Hieraan besteden wij dan ook de grootste zorg.

 

Wij streven ernaar om de kinderen die bij ons als dreumes op het kinderdagverblijf zitten, een goede sociale basis mee te geven waardoor zij weinig moeite hebben met de overgang naar de kleuterschool. Zij zijn gewend om met andere kindjes te spelen, te delen, en plezier te maken.

 

Wij bieden ook op ons dagverblijf ook halve dagopvang aan van

07:45-13:00 of 13:00-18:15

Buitenschoolse opvang (BSO)

van

4 tot 13

jaar

BSO Antonius

BSO Regenboog

BSO De Loods

Dagelijks na het einde van de schooldag tot 18:15

Vindt u het ook zo belangrijk om goede buitenschoolse opvang te vinden voor uw kind dat de basisschool bezoekt of gaat bezoeken? Een plaats waarvan u weet dat kinderen er in goede handen zijn en waar ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben? Een plaats waar de pedagogisch medewerkers uw kind ook echt kennen? Een plek waar activiteiten worden aangeboden en gezamenlijk met de kinderen worden uitgevoerd? Een plek waar veel mag, maar waar de BSO wel als ‘vrije’ tijd wordt gezien?

 

De hoofddoelstelling van de BSO is het bieden van kwalitatief goede buitenschoolse opvang, waarbij de kinderen de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten onderkennen en benutten, met daarbij respect voor andere mensen. Thuiz bij biedt buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Betrouwbaarheid, huiselijkheid en rust staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerd en voorzien van een geldig VOG. Zij creëren een vertrouwde, huiselijke omgeving voor de kinderen. Onze stabiele team medewerkers bouwt een band op met de kinderen en ze leren elkaar goed kennen. Het kind is geen nummer, maar een individu.

 

Ook het ontwikkelen van een vertrouwensband met de ouders vinden de pedagogisch medewerkers belangrijk. Met onze gezellige en kleurrijke locaties dragen wij bij aan het gevoel van een tweede thuis. Onderdak, zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind staat centraal in de opvang. Bij onze BSO staat voorop dat het gaat om de vrije tijd van de kinderen, die ze naar eigen keuze mogen invullen en waarbij ze ook gestimuleerd worden mee te doen aan groepsactiviteiten. Wij bieden altijd minimaal één activiteit aan, waarbij de kinderen samen met de pedagogisch medewerker aan mogen deelnemen.

 

Thuiz bij Kortenhoef biedt buitenschoolse opvang voor alle drie de scholen in Kortenhoef. De kinderen van de Antoniusschool gaan naar BSO Antonius. De kinderen van de Regenboogschool en de Curtevenneschool gaan naar BSO Regenboog. Van alle drie de scholen gaan de kinderen vanaf hun 8e naar BSO de Loods.

Peuter opvang

van

2 tot 4

jaar

KDV De Bengeltjes

Alle schoolweken. Van 08:30 tot 12:00

Een kind, hoe klein het ook is, heeft behoefte aan contact. Door het contact met leeftijdsgenootjes op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal wordt spelenderwijs aan die behoefte voldaan. Bovendien ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden die de overgang naar de basisschool vergemakkelijken.

 

Wij bieden de kinderen een prettige plek waar ze plezier hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen. Wij streven ernaar om de kinderen een goede sociale basis mee te geven waardoor zij weinig moeite hebben met de overgang naar de kleuterschool. Zij zijn gewend om met andere kindjes te spelen, te delen, en plezier te maken. Op onze peuterspeelzaal bieden wij

Voorschoolse opvang (VSO)

van

2 tot 4

jaar

BSO Antonius

Dinsdag en donderdag van 07:30 tot 08:30

Wilt u uw kind al om 07:30 op school kunnen brengen, wetende dat uw kind tot het naar de klas wordt gebracht een plezierige en ontspannen tijd door brengt? Dat kan met voorschoolse opvang. U brengt uw kind bijtijds naar onze BSO ruimte op de Antoniusschool, die ingericht is om kinderen een leuke ontspannen tijd te bieden. Uw kind kan even lekker een puzzel maken, een kleurplaat maken, vrij tekenen, een spelletjes doen, wat knutselen, een boek lezen, met blokken/auto's spelen, of .. of .. of bij voorbeeld het meegenomen boterhammetje rustig opeten, terwijl u voor de file uit naar uw werk rijdt.

 

U bent op tijd op het werk, wetende dat uw kind goed verzorgd wordt en op tijd in de klas wordt gebracht. Een prettig idee. Wij brengen de kinderen naar alle drie de scholen in het dorp.

Flexibele opvang

van

0 tot 13

jaar

Alle locaties

Alle dagen

Wij proberen zo flexibel met u mee te denken. Zowel op het KDV als bij de BSO bieden wij de mogelijkheid om óf het hele jaar af te nemen óf de 40 weken waarin de basisscholen geopend zijn. Bij het laatste pakket neemt u dus geen dagen in de schoolvakanties af, maar kunt uw wel naar wens en op basis van beschikbaarheid extra dagen los afnemen.

 

Tevens bieden wij de mogelijkheid tot halve dagopvang (tot 13:00) en opvang tot 15:00. Voor sommige ouders is het wenselijk om de kinderen eerder op te halen, omdat hun werk ook eerder ophoud. Wij bieden de voorgenoemde mogelijkheden. Ook bieden wij de mogelijkheid tot 'flexibele opvang'. U heeft dan een 0-uren contract bij ons. U neemt opvang af wanneer het u uitkomt, met als enige voorwaarde dat er ruimte bij ons beschikbaar is. De flexibele opvang heeft een minimale afname van 3 uur op een dag.

Vakantie opvang

van

4 tot 13

jaar

BSO Regenboog

Alle vakantie dagen van 07:45 tot 18.15

Wij proberen zo flexibel met u mee te denken. Zowel op het KDV als bij de BSO bieden wij de mogelijkheid om óf het hele jaar af te nemen óf de 40 weken waarin de basisscholen geopend zijn. Bij het laatste pakket neemt u dus geen dagen in de schoolvakanties af, maar kunt uw wel naar wens en op basis van beschikbaarheid extra dagen los afnemen.

 

Tevens bieden wij de mogelijkheid tot halve dagopvang (tot 13:00) en opvang tot 15:00. Voor sommige ouders is het wenselijk om de kinderen eerder op te halen, omdat hun werk ook eerder ophoud. Wij bieden de voorgenoemde mogelijkheden. Ook bieden wij de mogelijkheid tot 'flexibele opvang'. U heeft dan een 0-uren contract bij ons. U neemt opvang af wanneer het u uitkomt, met als enige voorwaarde dat er ruimte bij ons beschikbaar is. De flexibele opvang heeft een minimale afname van 3 uur op een dag.

Algemene voorwaarden

Thuiz bij is ingeschreven bij de KvK:52192768.

 

Alle foto's op deze site zijn eigendom van Thuiz bij. Deze foto's zijn met toestemming van de ouders genomen.