Veel gestelde vragen

 

Wat zijn jullie mogelijkheden en tarieven?

Als u interesse heeft in onze opvang, dan is naast een goed gevoel ook onze tariefstelling van belang. Graag bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn. Wilt u vast inzage in onze tarieven dan vind u die hier.

 

Hoe zit het met halen en brengen?

Thuiz bij Kortenhoef heeft gekozen voor vaste breng- en haaltijden. Dit komt de rust op de groepen ten goede. Op het kinderdagverblijf kunt u uw kind(eren) tussen 7.30 en 9.00 uur brengen. Ophalen van uw kind(eren) kan tussen 16.30 en 18.15 uur. Van deze tijden afwijken kan uiteraard, wij horen dat dan graag, zodat wij kunnen zorgen dat uw kind(eren) gereed zijn om opgehaald te worden. U zorgt ervoor dat uw kind netjes en schoon wordt gebracht, wij zorgen ervoor dat u uw kind weer netjes en schoon mee naar huis krijgt. Ontbijten wordt thuis gedaan.

 

Op de BSO worden de kinderen tijdens schoolweken door de medewerkers van de BSO opgehaald of de kinderen komen zelf naar de BSO. Als uw kind tijdens vakantiedagen de hele dag bij ons komt, dan kunt u uw kind tussen 7.30 en 9.00 uur brengen. Tussen 16.30 en 18.15 uur kunt u uw kind weer ophalen.

 

Wij sluiten onze deuren om 18:15 officieel. Ons verzoek is om hier goed rekening mee te houden en te zorgen dat u uw kind dan ook heeft opgehaald. Uiteraard kan het incidenteel een keer voorkomen dat u het onverhoopt niet red. Een keer vinden wij niet erg. Wij hopen dat u dan alles zult doen om iemand anders in te schakelen die uw kind kan komen halen. Informeert u ons hier dan wel over. Uiteraard blijven wij aanwezig tot de kinderen zijn opgehaald.

 

Zijn jullie het hele jaar open?

Thuiz bij Kortenhoef is het hele jaar geopend, behalve in het weekend en op nationale feestdagen. U kunt bij Thuiz bij Kortenhoef kiezen voor pakketen inclusief en exclusief de lokaal geldende vakantieweken. Ook kunt u op ons dagverblijf kiezen voor ‘kortere’ dagen, namelijk tot 13:00 of 15:00 uur. Onze sluitingsdagen vindt u hier.

 

Kan ik een keer komen kijken?

Graag zelfs. Wij maken hiervoor graag een afspraak, zodat we ook tijd hebben om kennis te maken met elkaar, u onze locatie kan bekijken en om vragen te kunnen beantwoorden. U kunt hiervoor gewoon contact met ons opnemen.

 

Kan ik mijn kind(eren) ook 1x in de week brengen?

Dat is zeker mogelijk. Onze minimale afname is één dag per week, maar wij adviseren om minimaal twee dagen af te nemen, dat wordt door de meeste kinderen als een fijnere frequentie ervaren, waardoor uw kind zich sneller veilig en vertrouwd voelt op het kinderdagverblijf. Bij flexibele opvang kunnen wij niet sturen op aanwezigheid van uw kind, maar zullen wel met u bespreken of uw kind hier goed mee om gaat en zich er prettig bij voelt.

 

Kan ons kind ook een keer extra komen.

Dat is zeker mogelijk, u kunt ons altijd bellen of er nog plek is. Wij zijn afhankelijk van de wettelijke eisen, zoals kind-leidsterratio’s, waardoor we wettelijk zijn gebonden aan een maximaal aantal kinderen, maar als er plek is, dan kan uw kind gezellig bij ons komen.

 

Moet ik zelf nog iets meenemen?

U hoeft bij ons geen luiers mee te nemen en ook de (standaard) opvolgmelk en verzorgingsproducten worden door ons geregeld. Daarnaast zorgen wij voor een goed gevarieerd aanbod van voeding, zo hebben we dagelijks minimaal drie soorten vers fruit (ook seizoensfruit), dagelijks vers brood, een variatie aan hartig beleg voor op brood (niet alleen blikjes leverpastei) en ook in tussendoortjes variëren we verder dan een lange vinger en een maria biscuitje. Wat u zelf nog meeneemt is een slaapzakje, reservekleertjes, een knuffeltje, eventueel afgekolfde gekoelde moedermelk en andere specifieke eigen wensen qua verzorging.

Welke activiteiten bieden jullie aan?

Dit verschilt per periode, maar wij zorgen op het KDV en de BSO dagelijks voor een aanbod aan leuke (knutsel)activiteiten, uiteraard op de leeftijd afgestemd, waar de kinderen aan mee kunnen doen en waar de kinderen door de pedagogisch medewerkers bij worden begeleid. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Piramide hanteren wij op de peutergroepen, waarbij de kinderen spelenderwijs hun woordenschat verruimen en de kennis van de wereld om zich heen vergroten. Op de groepen zien we specifiek ingerichte hoekjes, uitdagend speelgoed. De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers geprikkeld om hun ontwikkeling op emotioneel-, verstandelijk-, creatief- en motorisch vlak spelenderwijs extra te ontwikkelen.

 

Annulering?

Wij maken een planning op basis van het aantal kinderen dat op een dag komen en kunnen deze niet op het laatste moment nog wijzigen. Mocht uw kind dus opeens ziek worden of om een andere reden toch niet komen, worden de geplande uren dus wel in rekening gebracht. Wij zullen u ook niet bellen op het laatste moment dat de afgesproken opvang niet door kan gaan. U kunt tot 24 uur (gemeten in werkdagen) de door u afgestemde opvang kosteloos annuleren. Annuleert u later (of in het weekend voor de maandag), dan brengen wij het afgestemde aantal uren in rekening.

 

Ik krijg een factuur, maar het is vakantie?

Maandtarieven worden bepaald door het tarief per week te vermenigvuldigen met aantal weken afname per jaar. Voor een stabiel maandtarief wordt dit bedrag gedeeld door 12. Neemt u 40 weken af, dan krijgt u dus toch maandelijks een gelijke factuur, onafhankelijk van het aantal vakantieweken er in die maand vallen. U heeft hierdoor maandelijks vastigheid en komt niet voor verrassingen te staan.

 

Ruilen

Bij ons kunt u uiteraard af en toe uw dagen ruilen. Aan ruilen zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, waar we ons strikt aan houden.

 

 • De ruildag moet binnen twee weken plaatsvinden
  (tijdens schoolvakanties binnen één week, tijdens zomervakantie maximaal 1x per weekdag)
 • Er mag niet worden ‘doorgeruild’, dus dagen met eigen dagen ruilen.
 • De ruildag wordt vóóraf afgestemd.
 • Er moet ruimte op de groep beschikbaar zijn (beoordeling door pedagogisch medewerker/planning)
 • De dag moet gelijkwaardig zijn
 • Met een feestdag kan nooit geruild worden.
  (Bij tariefstelling wordt rekening gehouden met feestdagen).
 • Bij 40-weken pakket kan niet met een vakantiedag worden geruild.
 • Een peuterspeelzaaldag kan niet worden geruild.

 

Pedagogisch beleid

Heeft u interesse in ons pedagogisch beleid? In dit document staat onze algemene werkwijze beschreven. Per leeftijdsgroep hanteren wij een los ‘Pedagogisch werkplan’, waarin we gedetailleerder ingaan op onze werkzaamheden. Deze en andere beleidsstukken zijn op onze locatie inzichtelijk.

 

Download ons pedagogisch beleid

 

Ziektebeleid

Uw kind is ziek? Een ziek kind heeft haar eigen ouders nodig, daar is iedereen het over eens. Maar wanneer mag een kind naar het kinderdagverblijf komen en wanneer niet? U leest dit in ons ziektebeleid.

 

Download ons ziektebeleid

 

Medicijnverstrekking

Heeft uw kind medicijnen nodig die onze medewerkers verantwoord kunnen toedienen, dan vragen wij u een formulier in te vullen, om problemen te voorkomen.

Dit formulier kunt u op locatie krijgen, maar hier downloaden en ingevuld meenemen.

 

Privacy statement

Het privacy statement van Thuiz bij – Kortenhoef vindt u hier.

Algemene voorwaarden

Thuiz bij is ingeschreven bij de KvK:52192768.

 

Alle foto's op deze site zijn eigendom van Thuiz bij. Deze foto's zijn met toestemming van de ouders genomen.